Arhiv novic

Petek, 26. april 2013, Velenje

Gorenje uspešno izdalo 8-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 21 milijonov evrov

Gorenje, d. d., je 25. aprila 2013 uspešno izdalo 8-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 21 milijonov evrov z obrestno mero 4,45 %. Gorenje z izdajo komercialnih zapisov razpršuje kratkoročne dolžniške vire financiranja ter uravnava medletna nihanja v ustvarjanju prostega denarnega toka.
Celotna izdaja obsega 21.000 apoenov po 1.000 evrov, ki jih je vplačalo 54 investitorjev. Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi in bodo prosto prenosljivi.
 
Komercialni zapisi so bili izdani v okviru javne ponudbe za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.
 
Vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, za Gorenje opravlja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.