Arhiv novic

Petek, 17. maj 2013, Velenje

Obeležili 60 let orodjarstva v Gorenju

Orodjarstvo ima v Skupini Gorenje 60 let dolgo tradicijo. Po letu 1993, ko je bila ustanovljena družba Gorenje Orodjarna, d.o.o., ki je 6. maja obeležila 20 let poslovanja, se je njen obseg do danes intenzivno razširil. Ob priložnosti obeleževanja 20 jubileja so izdali zbornik 60 let orodjarstva v Skupini Gorenje.

Direktor podjetja dr. Blaž Nardin: »Orodjarstvo je gospodarska panoga, v kateri je potrebno poleg velikih vlaganj v tehnologijo imeti predvsem znanje in izkušnje. V Gorenje Orodjarni, d.o.o. se zavedamo, da je dejavnost orodjarstva v Skupini Gorenje bistveno daljša od 20 let, kolikor je danes staro naše podjetje. To je predstavljalo glavni motiv, da se ob okroglem jubileju ozremo nazaj in pogledamo, kako daleč seže naša dejavnost. V ta namen smo pridobili arhivske podatke iz različnih virov, predvsem iz arhiva v Gorenju ter skozi pogovore z nekdanjimi zaposlenimi, in jih strnili v zbornik 60 let orodjarstva v Skupini Gorenje.«

Iz zgodovine orodjarstva v Gorenju

V Gorenju beležijo izdelavo prvega preprostega orodja za preoblikovanje pločevine leta 1953 , kar šteje kot začetek orodjarstva v Gorenju. Do leta 1957, ko dobi Gorenje prvi skobeljni stroj, ki je pomagal pri izdelavi orodij, so kot kovinsko predelovalno podjetje izdelovali stroje za izdelavo opek, namenske kmetijske stroje za mletje, mlatilnice, lopatice. Prva prava orodja pa je Gorenje dobilo s prevzemom podjetja Tobi leta 1958 in njegove proizvodnje štedilnikov na trda goriva. To je tudi prelomnica, ki jo v Gorenju štejejo kot vstop v resno orodjarstvo. S selitvijo proizvodnje štedilnikov v Velenje leta 1960 pričnejo beležiti tudi načrtno poklicno izobraževanje zaposlenih ob delu v polju orodjarstva.

S tem ko je Gorenje leta 1965 svojo proizvodnjo razširilo še na pralne stroje in leta 1969 na hladilno-zamrzovalne aparate, so se v Skupini Gorenje pojavljale vedno nove potrebe po orodjih in tehnologijah, ki jim je orodjarna pospešeno sledila. Konec leta 1975 je bil na osnovi samoupravnega sporazuma ustanovljen TOZD Orodjarna. Glede na potrebe, ki so se v orodjarni v tem času identificirale, se je leta 1979 pričelo izvajati prva večja intenzivna vlaganja v tehnološko posodobitev proizvodnje, predvsem v nakupe modernejših strojev, v širitev in izgradnjo proizvodnih prostorov ter v uvedbo računalnikov v delovne, tehnološke in razvojne procese. Leta 1979 beležijo prvi posel za avtomobilsko industrijo, leta 1981 pa prvi posel za tujino.
Orodjarna je poslovala kot TOZD vse do leta 1984, ko se je na osnovi zakona o združenem delu združila v delovno organizacijo Procesna oprema. S prehodom v samostojno državo leta 1991 pa Gorenje doživi izgubo jugoslovanskih trgov in močan padec prodaje, kar posledično vpliva tudi na Procesno opremo, ki se ji obseg poslovanja tako skrči, da leta 1993 razglasi stečaj. Na njenem pogorišču še istega leta ustanovijo dve novi podjetji v 100% lasti Gorenja, vsako s svojim lastnim poslanstvom. To sta podjetji Gorenje Orodjarna, d.o.o. in Gorenje Indop, d.o.o., ki tako od leta 1993 dalje v Skupini Gorenje beležita ločen razvoj orodjarstva in strojegradnje.

Gorenje Orodjarna danes

Družba Gorenje Orodjarna, d.o.o., ki danes zaposluje 216 oseb, se je v preteklih dvajsetih letih samostojne poti soočala z zelo zahtevnimi razmerami na trgu, kljub temu pa je skozi leta izboljševala svoj poslovni obseg in rezultat. Leta 1994 je ustvarila 4 milijone evrov prihodkov, lansko leto je bil ta rezultat potrojen, plan za leto 2013 je 13 milijonov evrov. Pri tem so bili vseskozi aktivno zazrti v pridobivanje novih kupcev izven Gorenja. Kontakte, iz katerih so se razvila mnoga dolgoročna partnerstva, so pogosto prvič vzpostavili na sejmih doma in po svetu. Ponosni so tudi na številna priznanja stroke. Iz marsikaterega sejma, predvsem domačega Formatool, so se vsako leto vrnili z vsaj enim priznanjem.

Podjetje danes sodi med največja orodjarska podjetja v regiji. Razvija in izdeluje orodja za preoblikovanje pločevine, brizganje plastike, orodja za stiropor in termoforming. V preteklih treh letih so izvedli tehnološko prenovo strojnega parka, da bi optimizirali proizvodnjo in zmanjšali proizvodne stroške, letos so investirali v tri nova orodja. Danes Orodjarna proizvodnim procesom v Skupini Gorenje nudi podporo tako na področju vzdrževanja orodij kot na področju razvoja in proizvodnje novih orodij in merilnih sistemov. Gorenje pri tem Orodjarni še vedno predstavlja največjega kupca, večino posla, kar 65 %, pa Orodjarna danes realizira za avtomobilsko industrijo.