Arhiv novic

Torek, 7. maj 2013, Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. na organizirani trg

Družba Gorenje, d.d. sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 8-mesečnih komercialnih zapisov kljub izredno zaostrenimi makroekonomskimi razmerami v Sloveniji. Komercialni zapisi z oznako GRV01 nosijo 4,45 - odstotno obrestno mero, skupna nominalno vrednost izdaje pa znaša 21 milijonov EUR.
Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.
 
Izdajatelju je na plavajočem računu pri KDD preostalo še za 4 milijone komercialnih zapisov, ki jih namerava prodajati potencialnim vlagateljem  še v roku 150 dni po dnevu začetka njihovega obrestovanja (25. april 2013).