Arhiv novic

Petek, 24. maj 2013, Velenje

Poslovanje Gorenja v prvem četrtletju v skladu s pričakovanji

Poslovanje Skupine Gorenje v prvem četrtletju leta je bilo glede na zahtevno prestrukturiranje proizvodnje in glede na 2,6-odstotni padec povpraševanja v Evropi skladno s pričakovanji. Prihodki so bili zaradi upada poslovanja portfeljskih naložb in storitev ravnanja z odpadki za 1,4 % nižji od prihodkov v primerljivem obdobju lanskega leta in so dosegli 289,4 milijona evrov. Je pa Skupina za 0,5 % povečala prihodke temeljne dejavnosti izdelki in storitve za dom predvsem zaradi rasti prodaje v vzhodni Evropi.
V prvem četrtletju leta so evropski trgi bele tehnike glede na primerljivo obdobje lani beležili padce. Po podatkih Združenja evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov CECED se je prodaja gospodinjskih aparatov v Evropi količinsk0 zmanjšalo za 2,6 %.  Padec prodaje na nekaterih pomembnih trgih je utrpela tudi Skupina Gorenje (v Beneluksu, Srbiji, na Češkem), povečala pa je prodajo v Ukrajini, Rusiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji, na Hrvaškem in Kitajskem. Evropski tržni delež je v prvem četrtletju okrepila za 0,43 odstotne točke in znaša sedaj 3,57 %.
 
Gorenje je v prvem četrtletju leta izvedlo dve zahtevni selitvi proizvodnje - pralnih in sušilnih strojev iz Švedske v Velenje ter prostostoječih hladilno-zamrzovalnih aparatov iz Velenja v Srbijo. Redna proizvodnja preseljenih aparatov na novih lokacijah že poteka. V drugi polovici leta bo iz Švedske v Velenje preneslo še proizvodnjo pomivalnih strojev. Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Z uspešno izvedbo selitev, načrtovanih v lanskem in letošnjem letu, bomo v letu 2014 dosegli dobro osnovo za doseganje trajne in dobičkonosne rasti poslovanja. V vmesnem času, do zaključka vseh prenosov proizvodnje, pa je poslovanje, predvsem v prvi polovici leta, zaradi stroškov povezanih s selitvami pod pritiskom, kar smo upoštevali pri poslovnem načrtu. Načrtujemo, da bomo ob koncu leta poslovali z dobičkom 
 
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 5,7 milijona evrov je zaradi manjšega obsega drugih poslovnih prihodkov, višjih logističnih stroškov in tudi višjih stroškov dela glede na dejanski obseg proizvodnje v Velenju za dobro polovico nižji od lanskoletnega. Gorenje je namreč zaradi socialnega sporazuma, sklenjenega s sindikati, o neodpuščanju  zaposlenih v Sloveniji zaradi selitev proizvodnje imelo v Velenju v prvem četrtletju leta povprečno 300 zaposlenih preveč glede na dejanski obseg proizvodnje in s tem za 1,8 milijona evrov dodatnih stroškov dela. Je pa na stroške dela že pozitivno vplival lanskoletni prenos proizvodnje kuhalnih aparatov iz Finske na Češko. Stroški dela so bili tako nižji za 1,5 %.
 
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT), dosežen v prvem četrtletju leta, je sicer dvakrat višji od načrtovanega za to obdobje, saj je Gorenje izboljšalo geografsko in produktno strukturo prodaje; več prihodkov je ustvarilo v vzhodni Evropi ter povečalo prodajo malih gospodinjskih in kuhalnih aparatov, ugodneje zakupilo materiale in bilo uspešno pri dezinvestiranju.
 
Čisti poslovni izid prvega četrtletja je bil negativen in je znašal - 4,2 milijona evrov, kar je bolje, kot je bilo za to obdobje predvideno v poslovnem načrtu za letos. Denarni tokovi so bili, kot načrtovano, v prvem četrtletju negativni.
 
Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Letošnje leto ostaja za Skupino Gorenje izredno zahtevno, tako zaradi razmer na tržiščih, kot tudi zaradi optimiziranja proizvodnih lokacij, zmanjševanja zadolženosti in vseh drugih aktivnosti, ki jih izvajamo, da bi dosegli cilje iz strateškega načrta.«