Arhiv novic

Sreda, 19. junij 2013, Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Marko MRZEL, član uprave
  3. Branko APAT, član uprave
  4. Peter GROZNIK, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Ivan VIDAKOVIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Rajko STANKOVIĆ, predsednik društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
  9. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničerjev na 19. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 5. julij 2013.
 
S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.
 
Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.