Arhiv novic

Petek, 5. julij 2013, Velenje

Sklepi 19. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja sklepe 19. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v petek, 5. julija 2013 ob 9. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.