Arhiv novic

Ponedeljek, 16. september 2013, Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d.d., je dne 13. septembra 2013 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 2.320.186 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu.