Arhiv novic

Petek, 18. oktober 2013, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Dne  17. oktobra 2013 smo od družbe PANASONIC CORPORATION, 1006 Oaza Kadoma, Kadomacity 571-8501, Osaka, Japonska, prejeli obvestilo, da je na dan 11. oktobra 20113 pridobila 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 12,7293 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.
Dne 11. oktobra 2013 smo od družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzela družba PANASONIC CORPORATION, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 11. oktobra 2013 zmanjšal s 22,2207 % na 19,3921 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.
 
Dne 17. oktobra 2013 smo od družbe NFD 1, mešani fleksibilni podsklad - Jug, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 2.320.186 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzela družba PANASONIC CORPORATION, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 11. oktobra 2013 zmanjšal s 5,0972 % na 4,4483 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.