Arhiv novic

Sreda, 30. oktober 2013, Velenje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23. avgusta 2013, za 2.320.186 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 15.906.876 delnic na 18.227.062 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 18.227.062. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,6656 %.