Arhiv novic

Torek, 19. november 2013, Velenje

Gorenje po uspešnem strateškem povezovanju s Panasonicom v novo dokapitalizacijo

Gorenje bo jutri, 20. novembra 2013, pričelo s prodajo 10.440.835 novo izdanih delnic. Emisijska vrednost delnic bo znašala do 45 milijonov evrov. Cena delnice znaša 4,31 evra in je enaka ceni delnice, po kateri je v prvi dokapitalizaciji sodelovala tudi japonska korporacija Panasonic, ki je vplačala delnice v vrednosti dobrih 10 milijonov evrov.

Uvrstitev Gorenjevih delnic na Varšavsko borzo predvidoma do konca letošnjega leta

 Nova dokapitalizacija poteka v dveh krogih. V prvem krogu Gorenje nagovarja obstoječe delničarje, v drugem krogu, ki je razdeljen na dva koraka, pa najprej svoje zaposlene in nato nove investitorje. Delnice bodo ponujene v Sloveniji in na Poljskem, kjer bo Gorenje k dokapitalizaciji povabilo institucionalne in male investitorje. Vse delnice Gorenja bodo predvidoma do konca letošnjega leta poleg na Ljubljanski borzi kotirale tudi na Varšavski borzi.

Sredstva zbrana v drugi dokapitalizaciji bo Gorenje namenilo za zmanjševanje zadolženosti ter financiranje projektov, ki so načrtovane  v osveženem strateškem načrtu za obdobje 2014 do 2018 in sicer bo za  razdolževanje porabilo večji del pridobljenih sredstev (približno dve tretjini), razliko pa bo namenilo za strateške projekte.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »Aktualna dokapitalizacija, ki sledi uspešnemu povezovanju s Panasonicom,  je pomemben korak v strategiji Gorenjevega razvoja. Z novimi sredstvi bomo še izboljšali finančno trdnost Skupine in podprli strateške projekte, na katerih temelji nadaljnja rast Skupine.«

Član uprave za finance in ekonomiko Peter Groznik: »Odločitev za vzporedno kotacijo na Varšavski borzi Gorenju omogoča širši dostop do kapitalskih trgov ter izboljšuje prepoznavnost skupine Gorenje na mednarodnih kapitalskih trgih, pri finančnih institucijah,  poslovnih partnerjih ter kupcih. Prav tako bo lahko sekundarna kotacija prispevala k izboljšanju likvidnosti Gorenjeve delnice.«