Arhiv novic

Petek, 13. december 2013, Velenje

Zaključen še en korak dokapitalizacije

11. decembra 2013 se je zaključil vpis novih delnic Gorenja za male vlagatelje na Poljskem ter postopek zbiranja naročil (t.i. bookbuilding) s strani institucionalnih vlagateljev na Poljskem in vabljenih vlagateljev v Sloveniji.  Slednji bodo nove delnice  vplačali od 12. do 17. decembra 2013, rezultati dokapitalizacije pa bodo znani in objavljeni 18. decembra 2013. Sledila bo uvrstitev delnic na Varšavsko borzo.

Gorenje je letos jeseni že uspešno izvedlo eno fazo dokapitalizacije, v kateri je sodelovala japonska korporacija Panasonic, s katero je sklenilo strateško partnerstvo na področju proizvodnje, razvoja in prodaje. V drugi fazi dokapitalizacije pa so bile po enakih pogojih delnice ponujene obstoječim delničarjem, zaposlenim in nato novim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem. Postopek vpisa oziroma zbiranja naročil za nove vlagatelje se je z včerajšnjim dnem zaključil, tako da do 17. decembra sledijo preostala vplačila novo izdanih delnic, nato pa predvidoma do konca letošnjega leta sledi tudi uvrstitev Gorenjevih delnic na Varšavsko borzo. Vrednost novo vpisanih delnic bo znana 18. decembra 2013. Sledila bo tretja faza dokapitalizacije, v kateri bodo obstoječi upniki lahko konvertirali svoje finančne terjatve do družbe v kapital družbe. Z vsemi tremi omenjenimi fazami bo proces dokapitalizacij zaokrožen.

Gorenje izvaja dokapitalizacijske aktivnosti v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom z namenom povečati svoje razvojne sposobnosti in izboljšati kapitalsko sestavo. S ponudbo in kotacijo delnic na Varšavski borzi si bo Gorenje omogočilo enostavnejši dostop do mednarodnih kapitalskih trgov tudi v prihodnje in v skladu s svojo strategijo internacionalizacije.

Gorenje pri omenjenih dokapitalizacijskih aktivnostih ni postavilo minimalne višine potrebnega vpisanega novega kapitala, ker je glede na negotove razmere v Sloveniji in na mednarodnih finančnih trgih želelo postopke dokapitalizacije v vsakem primeru uspešno zaključiti in novo pridobljeni kapital uporabiti v skladu z načrti in namenom dokapitalizacije.