Arhiv novic

Sreda, 18. december 2013, Velenje

Gorenje uspešno zaključilo tudi drugo dokapitalizacijo

Potem, ko je Gorenje letos jeseni že izvedlo eno dokapitalizacijo, v kateri je z 10 milijoni evri sodelovala japonska korporacija Panasonic, je 17. decembra 2013 zaključilo še drugo dokapitalizacijo, ki je potekala v Sloveniji in na Poljskem.

Sledi uvrstitev Gorenjevih delnic na Varšavsko borzo do konca leta

S to dokapitalizacijo je pridobilo dodatnih 16,71 milijonov evrov svežega kapitala. Od tega je bilo 6,17 milijonov evrov vplačanih v Sloveniji, 10,55 milijonov evrov pa so vplačali vlagatelji v okviru vpisnih postopkov na Poljskem. Z uspešno izvedbo obeh dokapitalizacij je Gorenje utrdilo strateško partnerstvo s Panasonicom in uspelo pridobiti nove tuje vlagatelje, pridobljen svež kapital v skupni višini skoraj 27 milijonov evrov pa bo družbi omogočil nadaljnjo razdolžitev in izboljšanje finančnega položaja ter pospešitev razvojno-investicijskih načrtov, ki bodo prispevali k njeni večji konkurenčnosti. Z vzporedno kotacijo na Varšavski borzi vrednostnih papirjev, ki je načrtovana do konca letošnjega leta, bo Gorenje vzpostavilo dostop do investitorjev na eni največjih srednjeevropskih borz ter povečalo svojo mednarodno prepoznavnost.
 
V dveh dokapitalizacijah skupaj 26,7 milijonov evrov svežega kapitala
Skupščina delničarjev Gorenja je 23. avgusta 2013 potrdila izvedbo treh dokapitalizacij. Skladno s skupščinskim sklepom so bile nove delnice najprej ponujene korporaciji Panasonic, ki je vplačala 2.320.186 izdanih delnic po ceni 4,31 evrov v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. S kapitalsko povezavo je Panasonic potrdil zaupanje v uspeh poslovnega sodelovanja z Gorenjem kot strateškim partnerjem na področju razvoja, proizvodnje in prodaje. 
 
Od 20. novembra do 17. decembra 2013 je nato potekala druga dokapitalizacija, v kateri so bili pod enakimi pogoji kot Panasonic k sodelovanju povabljeni najprej obstoječi delničarji, nato zaposleni in še novi vlagatelji v Sloveniji in na Poljskem. Pravico do vpisa novih delnic po ceni 4,31 evrov na delnico je izkoristilo 291 obstoječih delničarjev, ki so vplačali 1.284.541 delnic v skupni vrednosti 5,54 milijona evrov, zaposleni so vpisali in vplačali 17.512 delnic v skupni vrednosti 75.476 evrov. Gorenje je k sodelovanju v dokapitalizaciji uspelo pritegniti tudi nove investitorje v Sloveniji in na Poljskem, ki so vpisali 2.575.688 delnic v skupni vrednosti 11,10 milijonov evrov. V drugi dokapitalizaciji je bilo tako vpisanih in vplačanih skupno 3.877.365 delnic.
 
Gorenje je v okviru prve in druge dokapitalizacije pridobilo 26,7 milijonov evrov svežega kapitala skupaj in osnovni kapital se po obeh dokapitalizacijah poveča za 38,69 %.  Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bo Gorenje, d.d., imelo 22.104.427 navadnih delnic.
 
Uprava Gorenja ocenjuje, da so bile izvedene dokapitalizacijske aktivnosti zlasti glede na izjemno zahtevne makroekonomske in gospodarske okoliščine uspešne. Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je poudaril: »Gorenje je v teh izjemno zahtevnih razmerah uspelo pridobiti skoraj 27  milijonov evrov svežega kapitala in nove, tuje vlagatelje, hkrati pa smo utrdili  naše strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic. Pridobljeni sveži kapital bomo uporabili za povečanje naših razvojnih sposobnosti in finančne moči v okviru strateških poslovnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Uspešen zaključek dokapitalizacije zato razumemo tudi kot odraz zaupanja v naše razvojne načrte, s katerimi bomo utrdili položaj Gorenja v panogi proizvajalcev gospodinjskih aparatov.«
 
Pridobljeni kapital bo namenjen razvoju in finančni razdolžitvi
Sveže pridobljeni kapital bo Gorenje uporabilo za načrtovane razvojno-investicijske aktivnosti in za delno odplačilo finančnih dolgov. S tem se bodo povečale razvojne sposobnosti in mednarodna konkurenčnost skupine, hkrati pa izboljšal njen finančni položaj. Gorenje je namreč v letu 2013 zaključilo obsežne aktivnosti na področju prestrukturiranja proizvodnje in optimizacije poslovno-prodajnih procesov, ki skupaj z izvedeno dokapitalizacijo in drugimi ukrepi za povečanje finančne moči predstavljajo temelje za izboljšanje poslovanja v naslednjem srednjeročnem obdobju v skladu z začrtano strategijo skupine.
 
Predvidoma od 30. decembra 2013 dalje trgovanje z Gorenjevimi delnicami tudi v Varšavi
Predvidoma 30. 12. 2013 bodo delnice Gorenja, d.d., začele vzporedno kotirati tudi na Varšavski borzi vrednostnih papirjev. S kotacijo v Varšavi bo Gorenje pridobilo neposreden dostop do investitorjev na eni največjih srednjeevropskih borz vrednostnih papirjev ter povečalo svojo mednarodno prepoznavnost. Na Ljubljanski borzi kotirajo delnice Gorenja od leta 1998.
 
Možnost novega povečanja osnovnega kapitala s konverzijo posojil v kapital
V skladu s skupščinskim sklepom, sprejetim 23. decembra 2013,  lahko Gorenje po dveh dokapitalizacijah izvede še tretjo dokapitalizacijo s konverzijo terjatev iz naslova posojil v kapital družbe. Uprava Gorenja trenutno vodi razgovore z zainteresiranimi finančnimi institucijami o tej možnosti. To dokapitalizacijo lahko Gorenje izvede v roku enega leta od dneva vpisa sprememb statuta v sodni register.