Arhiv novic

Ponedeljek, 23. december 2013, Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov

Družba Gorenje, d.d., je v petek, 20. decembra 2013 izplačala imetnike 8-mesečnih komercialnih zapisov, ki so bili izdani 25. aprila 2013, v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov.
Na dan 20. decembra 2013 so v izplačilo zapadli 8-mesečni komercialni zapisi z oznako GRV01, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 25. aprila 2013, v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov in z obrestno mero 4,45 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bilo sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.