Arhiv novic

Ponedeljek, 23. december 2013, Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Dne 23. decembra 2013 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2013/54315, z dne 23. decembra 2013.
Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 76.060.181,93 EUR na 92.240.139,36 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 18.227.062 na 22.104.427 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.
 
Predvidoma se bo trgovanje z novo izdanimi delnicami začelo v ponedeljek, 30. decembra 2013, na Ljubljanski in Varšavski borzi.