Arhiv novic

Torek, 31. december 2013, Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23. avgusta 2013, za 3.877.365 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 18.227.062 delnic na 22.104.427 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 22.104.427. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,5488 %.