Arhiv novic

Petek, 20. december 2013, Velenje

Gorenje med podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije

V Narodnem domu Celje je 11. decembra 2013, že tretje leto zapored potekal slavnostni podpis Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije. Dogodek, ki ga organizira Razvojna agencija Savinjske regije, je zbral in združil več kot osemdeset županov, direktorjev in drugih gostov. S podpisom Deklaracije, se je ugledni družbi dosedanjih 90 podpisnikov pridružilo 10 novih gospodarskih družb iz Savinjske regije, med njimi tudi Gorenje, d.d..

Ob slavnostnem podpisu, je v imenu vseh novih podpisnikov spregovoril dr. Peter Kukovica, svetovalec predsednika uprave Gorenje, ki je s pooblastilom predsednika uprave podpisal Deklaracijo za Gorenje: »V Gorenju regijska prizadevanja močno pozdravljamo. Pomembno je, še toliko bolj v času krize, ki nas pesti, da kroži med nami deklarativen dokument, ki govori o trajnostnem razvoju regije. Kot naš pokazatelj za naprej, kot glasnik za naše izražanje skrbi, s hkratnimi vizijami, za bodoči razvoj regije. S tem, da v Gorenju trajnostno razmišljamo vsak dan, z zazrtostjo v jutrišnjega, in naša prizadevanja za razvoj Gorenja tudi uresničujemo, neposredno vplivamo tudi na razvoj Savinjske regije. V Gorenju smo konec oktobra javnostim razgrnili prenovljen strateški načrt Skupine Gorenje do leta 2018. V njem se naše trajnostno razmišljanje odslikava v vseh ciljih. Kar pa bi želel izpostaviti so vrednote Gorenja, kajti le-te nas vodijo pri vsakem našem ravnanju. Ključna vrednota Gorenja je odgovornost. Predlagal pa bi, da je kot zgled in jutrišnje vodilo vseh nas, podpisnikov Deklaracije, tudi druga ključna vrednota Gorenja - inovativnost. Z željo, da bomo čim uspešneje delovali, kot smo se zavezali v pričujočem dokumentu

Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije podpisnike zavezuje k družbeno odgovorni skrbi za splošno blaginjo v regiji z integracijo gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih ciljev, gradnji na etičnih načelih in uveljavljanju regije kot družbenega ekosistema. Podpisniki pri tem svoja razvojna prizadevanja, ki jih prednostno in poudarjeno izvajajo z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja, vidijo kot konkurenčno prednost Savinjske regije.