Arhiv novic

Četrtek, 9. januar 2014, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:
 
Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje
 
Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen
 
Dne 3. januarja 2014 smo od družbe NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi pridobitve delnic izdajatelja Gorenje, d.d., v postopku dokapitalizacije, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 27. decembra 2013 povečal s 3,4334 % na 5,0931 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.
 
Delež glasovalnih pravic družbe IFC, 2121 PENNSYLVANIA AVE., N.W., 20433 WASHINGTON,DC, ZDA, se je z dnem 27. decembra 2013 zmanjšal z 10,2972 % na 8,4910 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.
 
Delež glasovalnih pravic družbe HOME PRODUCTS EUROPE B.V., BEEKHUIZENSEWEG 67, 6881 AE VELP, Nizozemska,se je z dnem 27. decembra 2013 zmanjšal s 5,8704 % na 4,8407 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.
 
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN, 4 KSIAZECA STREET, 00 – 498 Varšava, Poljska, je z dnem 27. decembra 2013 pridobil 11,0684 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.