Arhiv novic

Sreda, 26. marec 2014

Gorenje uspešno izdalo komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov

Zanimanje za Gorenjeve komercialne zapise večje od pričakovanega

Družba Gorenje, d.d., je 25. marca 2014 uspešno izdalo 9-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov s 4-odstotno obrestno mero. Zanimanje za Gorenjeve komercialne zapise je bilo višje od pričakovanega in je izkaz zaupanja vlagateljev v Gorenje. Gorenje z izdajo komercialnih zapisov razpršuje kratkoročne dolžniške vire financiranja ter uravnava medletna nihanja v ustvarjanju prostega denarnega toka.

Celotna izdaja obsega 35.000 apoenov po 1.000 evrov. Prejete zavezujoče ponudbe za nakup komercialnih zapisov z oznako GRV02 so za 40 % presegle končno nominalno vrednost načrtovane izdaje (25 milijonov evrov). 

Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinško Depotni Družbi in bodo prosto prenosljivi.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru javne ponudbe za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Gorenje je komercialne zapise prvič izdala lani v skupni nominalni vrednosti 24,2 milijona evrov.

Vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, za Gorenje opravlja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.