Arhiv novic

Ponedeljek, 17. marec 2014, Velenje

Spremembe deležev članov uprave in nadzornega sveta

Dne 17. 3. 2014 je član uprave gospod Peter Groznik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 9.999,25 EUR pridobil 2.500 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Groznika 7.140, njegov delež glasovalnih pravic pa 0,0325 %.