Arhiv novic

Četrtek, 3. april 2014

Pretvarjanje odpadkov v vire z visoko vrednostjo

V Gorenju so vstopili v evropski projekt ResCom - Resource Conservative Manufacturing - transforming waste into high value resource through closed-loop product systems. Projekt je bil uspešen na razpisu FP7-ENV-2013-two-stage. Gre za projekt 7. okvirnega programa EU, ki se je začel izvajati v mesecu novembru 2013. Gorenje se je konzorciju pridružilo konec decembra, uradno pa so bili vanj sprejeti v mesecu januarju 2014 na ustanovnem sestanku.

Projekt bo izvajal ugledni mednarodni konzorcij, ki ga sestavljajo naslednji partnerji:

 • KTH Royal Institute of Technology, Švedska – koordinator
 • Fraunhofer- Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Nemčija
 • Technische Universiteit Delft, Nizozemska
 • Institut Europeen d'Administration des Affaires, Francija
 • Eurostep AB, Švedska
 • Ideal & Co BV, Nizozemska
 • Granta Design Limited, Velika Britanija
 • Gorenje, d.d., Slovenija
 • Loewe Opta GmbH, Nemčija
 • Tedrive Steering Systems GmbH, Nemčija
 • Bugaboo International BV, Nizozemska
 • Ellen Macarthur Foundation, Velika Britanija

 Vprašanje pomanjkanja virov še nikoli ni bilo tako pereče kot danes. Glavni vzrok je hitro naraščajoča poraba energije in materialnih virov tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju. Današnji najpomembnejši izziv je razvoj trajnostnih proizvodnih sistemov, ki zagotavljajo gospodarsko in okoljsko trajnost ter zadovoljujejo potrebe potrošnikov, hkrati pa ustvarjajo nova visokokvalificirana delovna mesta za današnjo ter za bodoče generacije. S projektom bodo v Gorenju hkrati rešili tako problem pomanjkanja virov kot tudi problem nastajanja odpadkov.
 
Projekt se bo ukvarjal s pretvorbo odpadkov v vire z visoko vrednostjo skozi razvoj sistemov zaprtega kroga proizvodov. Projekt se osredotoča na ohranjanje izdelkov ali njihovih delov, ki so na koncu življenjske dobe ter jih vrača nazaj v vrednostni verigi z obnovo (remanufacturing), ponovno uporabo (reuse) ter z večkratno vgradnjo (multiple lifecycles).

Projekt ResCom želi razviti inovativen in praktičen okvir, podprt s programsko opreme za upravljanje življenjskega cikla za podporo izvajanju sistemov zaprte zanke v industriji. Sistemi z zaprto zanko proizvoda imajo potencial za preboj izboljšav v učinkovitosti porabe virov. Podjetja bodo z uporabo načel zaprte zanke zmanjšala materialne stroške, posledično bodo postala bolj odporna na vplive okolja ter bodo dosegala večje dobičke. Projekt se je začel novembra 2013 in bo trajal 48 mesecev.

Spletna stran projekta je www.rescoms.eu.