Arhiv novic

Sreda, 2. april 2014

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 9-mesečnih komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV02 nosijo 4,00-odstotno obrestno mero, skupna nominalno vrednost izdaje pa znaša 35 milijonov EUR.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.