Arhiv novic

Četrtek, 24. april 2014, Velenje

Kodeks ravnanja v Skupini Gorenje

Odobreno po sklepu Nadzornega sveta v družbi Gorenje, d.d., z dne 24. 4. 2014

Namen Kodeksa ravnanja je:

  • zavezati družbo k najvišjim merilom poslovnega in etičnega ravnanja;
  • spodbujati etično ravnanje ter sankcionirati kršitve tovrstnih meril v družbi; ter
  • razviti kulturo etičnega ravnanja v družbi, temelječo na etičnih merilih in etičnem ravnanju, ki jo bodo upoštevali tako direktorji oz. člani uprave in vodstvo kot tudi ostali zaposleni.

S sprejetjem, upoštevanjem in rednim obnavljanjem tega Kodeksa ravnanja, skupaj s Kodeksom korporativnega upravljanja družbe, statutom in predpisi, družba potrjuje svojo željo po vodenju ter širjenju dobrega etičnega ravnanja. Pri etiki in dobri poslovni praksi ne gre zgolj za vprašanje upoštevanja zakonov. Zato z namenom, da bi utrdili zaupanje delničarjev, zaposlenih, investitorjev ter širše javnosti, ta Kodeks ravnanja sega onkraj pravnih okvirjev in predpisov, ki trenutno veljajo v Sloveniji. Ravna se tako po nacionalnih kot mednarodno priznanih principih in praksah.(1)

Uprava družbe ter zaposleni razumejo ta Kodeks ravnanja kot svojo skupno obvezo in se zavezujejo, da bodo zagotovili upoštevanje in spoštovanje njegovega duha ter določil v vsej družbi kot tudi v vseh podružnicah in odvisnih družbah. Kodeks ravnanja predstavlja osnovni dokument za kreiranje vrednot Skupine Gorenje ter izhodišče za razvijanje in upravljanje korporativne kulture skladno z njegovo vsebino.

Ta Kodeks ravnanja bo letno pregledan in osvežen ter objavljen interno preko strani Intraneta v družbi, kot tudi na spletni strani družbe na naslovu.

Družba bo v posebnem aneksu uredila praktična vprašanja in zadeve, katerih uvedbo občasno sprejmeta nadzorni svet ter uprava.

(1) Med mednarodno priznanimi principi so med drugimi Sullivanovi principi (www.globalsullivanprinciples.org/), Principi UN o korporacijski etiki (www.unglobalcompact.org/), Koalicija za okoljsko odgovorna gospodarstva (www.ceres.org/), Standardi ILO o delovnih zadevah in vprašanjih (www.ilo.org), Dogovori OECD o podkupovanju in korupciji ter Smernice OECD na multinacionalne družbe (www.oecd.org).