Arhiv novic

Petek, 25. april 2014

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 19. 4. 2013 do dne 24. 4. 2014, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.