Arhiv novic

Nedelja, 27. april 2014

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2013

Nadzorni svet je na svoji 50. seji, dne 24. 4. 2014 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2013 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.