Arhiv novic

Ponedeljek, 28. april 2014

Skupina Gorenje v prvem četrtletju z dobičkom

Prestrukturiranje iz preteklih dveh let prineslo pozitivne učinke

Program prestrukturiranja, ki ga je Skupina Gorenje izvedla v zadnjih dveh letih ter je zajemal selitve proizvodnje in prestrukturiranje prodajne mreže, je prinesel pomembne pozitivne rezultate. Skupina je na podlagi učinkov prestrukturiranja, višjih prihodkov in izboljšane strukture prodaje prvo četrtletje letošnjega leta zaključila z dobičkom v višini 1 milijona evrov. Poslovni izid je tako v primerjavi s prvim četrtletjem lani, ko je Skupina izkazala izgubo v višini 4,2 milijona evrov, boljši za 5,2 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 20,8 milijona evrov in je za 29 % višji od doseženega v prvem četrtletju lani. Nadzorni svet je poslovanje Skupine in matične družbe v prvem četrtletju leta obravnaval na seji 24. aprila.

Rast prihodkov kljub zahtevnim razmeram

Skupina Gorenje je prihodke v prvem četrtletju leta glede na prvo četrtletje lani povečala za 0,5 % na 290,7 milijona evrov. Generator rasti prihodkov Skupine je bila osrednja dejavnost oz. boljša prodaja izdelkov za dom v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem. Čeprav so razmere v Evropi za panogo bele tehnike še vedno zahtevne, je Skupina v osrednji dejavnosti v prvem četrtletju leta ustvarila 242,4 milijona evrov prihodkov, kar je za 1,1 % več glede na primerljivo obdobje lani. Če ne bi bilo negativnih tečajnih razlik, bi Skupina v osrednji dejavnosti dosegla celo 5-odstotno organsko rast prihodkov.

 Višjo prodajo izdelkov za dom kot v lanskem prvem četrtletju je Skupina dosegla v Rusiji, Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, Romuniji, Bosni in Hercegovini, Veliki Britaniji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem. Povečala je tudi prihodke izven Evrope in sicer za 13 %; brez upoštevanja tečajnih razlik bi bila rast 20-odstotna. Rast prihodkov, ustvarjenih na neevropskih trgih, je predvsem rezultat dobrega poslovanja Skupine v ZDA in Avstraliji.

 Nižje prihodke glede na prvo četrtletje lani je Skupina dosegla v Skandinaviji, kjer povpraševanje po gospodinjskih aparatih pada, predvsem pa v Ukrajini, kjer se je politična situacija od začetka letošnjega leta zelo zaostrila, kar je močno oslabilo potrošniško zaupanje. Padec Gorenjeve prodaje na tem trgu je tako posledica negotovih razmer, vendar je Skupina kljub manjši prodaji uspela ohraniti tržni položaj. V Skupini Gorenje pozorno spremljajo razvoj dogodkov v Ukrajini, pri čemer so poslovne aktivnosti prilagodili novim razmeram in med drugim zmanjšali stroške poslovanja ter pospešili izterjavo terjatev.

 V okviru poslovnega področja Portfeljske naložbe je Skupina v prvem četrtletju leta ustvarila 48,3 milijona evrov prihodkov, kar je za 2,7 % manj kot v prvem četrtletju lani.

Višja dobičkonosnost poslovanja

Stroškovni prihranki, ustvarjeni predvsem s selitvami proizvodnje in delno s prestrukturiranjem prodajne mreže, so v prvem četrtletju leta znašali 5,4 milijona evrov in so skupaj z izboljšano strukturo prodaje pripomogli, da je Skupina Gorenje v prvem četrtletju leta pomembno izboljšala dobičkonosnost poslovanja. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v primerjavi s prvim četrtletjem lani zrasel za 29 % na 20,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 78 % na 10,2 milijona evrov. Dobiček prvega četrtletja leta je znašal 1 milijon evrov. S tem je dosežen poslovni izid za 5,2 milijona evrov boljši od lanskoletnega, ko je Skupina ob koncu četrtletja izkazala 4,2-milijonsko izgubo.

 Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je o poslovanju Skupine Gorenje v prvem četrtletju leta dejal: »V leto 2014 smo vstopili z izboljšano poslovno kondicijo, saj smo v preteklem letu uspešno izvedli strateške selitve proizvodnje, ki so bile zelo zahtevne tako s finančnega kot procesnega vidika, prestrukturirali smo prodajno mrežo, okrepili tržni položaj, sklenili strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic, pridobili skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala tekom dokapitalizacijskih aktivnosti, znižali zadolženost in pričeli z vzporedno kotacijo Gorenjevih delnic na Varšavski borzi. Z naštetimi aktivnostmi smo postavili trdne temelje za uspešen razvoj Skupine Gorenje v prihodnje. Rezultati prvega četrtletja že kažejo na pozitiven preobrat v poslovanju, kar je v skladu z našimi načrti.« 

Nižja zadolženost

Skupina je prvo četrtletje leta zaključila s 55 milijoni evrov nižjo bruto zadolženostjo glede na prvo četrtletje lani. Čista zadolženost je bila nižja za 59,3 milijona evrov. Ob izboljšanem dobičku iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in nižji zadolženosti je razmerje med čisto finančno zadolženostjo in EBITDA ob koncu prvega četrtletja letos znašalo 4,7 in je za 0,6 boljše glede na primerljivo obdobje lani. S ciljem, da do konca leta razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA znižajo na 3,6, v Skupini nadaljujejo z aktivnostmi za razdolževanje.