Arhiv novic

Četrtek, 5. junij 2014

Nasprotni predlog sklepov 21. skupščine

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 4. 7. 2014, ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je dne 2. 6. 2014 prejela nasprotni predlog delničarja NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, k predlogu pod 5. točko dnevnega reda “Imenovanje članov nadzornega sveta”.