Arhiv novic

Petek, 13. junij 2014

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil: 
 
 1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
 2. Marko MRZEL, član uprave
 3. Branko APAT, član uprave
 4. Peter GROZNIK, član uprave
 5. Peter KUKOVICA, član uprave
 6. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor
 7. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
 8. Vinko JELIČIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
 9. Grega TEKAVEC, izvršni sekretar društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
 10. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev 
   
začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničerjev na 21. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za petek, 4. 7. 2014. S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine. Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.