Arhiv novic

Torek, 24. junij 2014

Obvestilo nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet odobril povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Nadzorni svet Gorenja, d.d., soglaša s sklepom uprave, sprejetega na podlagi sklepa 20. skupščine delničarjev z dne 23. 8. 2013, da se osnovni kapital družbe poveča za največ 9.681.964,61 EUR z izdajo največ 2.320.186 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za stvarne vložke.

V povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki lahko sodelujejo finančne institucije, ki so bile na dan sklica 20. skupščine delničarjev upnice družbe. Interes za vpis in vplačilo predvidoma 1.315.166 novoizdanih delnic je že izrazila Gorenjska banka, d.d., o čemer je Gorenje, d.d., javnost obvestilo 10. 6. 2014.  

Gorenje, d.d., si bo prizadevala za povečanje osnovnega kapitala do višine določene s sklepom skupščine (9.681.964,61 EUR oziroma 2.320.186 novoizdanih delnic).

Gre za tretjo dokapitalizacijo, ki so jo delničarji Gorenja, d.d., potrdili na skupščini 23. 8. 2013. Prva dokapitalizacija, v kateri je sodelovala korporacija Panasonic, ter druga dokapitalizacija,ki je potekala v Sloveniji in na Poljskem in v kateri so sodelovali obstoječi delničarji, novi vlagatelji in zaposleni, sta bili uspešno izvedeni v letu 2013 in z njima je družba pridobila skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala. Cena novoizdanih delnic v vseh treh povečanjih osnovnega kapitala znaša 4,31 EUR.