Arhiv novic

Sreda, 2. julij 2014, Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je dne 1.7.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 1.315.166 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu. Delnice bodo uvrščene tudi na Varšavsko borzo.

Prospekt za uvrstitev delnic GRVG v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.