Arhiv novic

Četrtek, 10. julij 2014, Velenje, Kranj

Gorenje z Gorenjsko banko sklenilo pogodbo o konverziji terjatev v delnice

V skladu s sklepom 20. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., z dne 23. 8. 2013 o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki sta Gorenje in Gorenjska banka danes sklenili pogodbo o konverziji terjatev Gorenjske banke v višini 5.668.365,46 EUR v delnice Gorenja. Gorenjska banka bo delnice vplačala po ceni 4,31 EUR, ki je bila potrjena na 20. skupščini delničarjev in bo s tem pridobila 1.315.166 novo izdanih delnic Gorenja. 

 

Gorenje bo v prihodnjih dneh pričelo s postopki vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in izdaje delnic v Klirinško depotni družbi, vložena pa je tudi že zahteva za razširitev kotacije na Ljubljanski borzi pod ustreznimi odložnimi pogoji.

 

Gorenje je seznanjeno z namero Gorenjske banke, da pridobljene delnice ponudi v odkup drugim vlagateljem.

 

Delničarji Gorenja so na 20. skupščini z dne 23. 8. 2013 potrdili izvedbo treh dokapitalizacij. Prva in druga dokapitalizacija sta bili izvedeni z denarnimi vložki in družba je z njima uspešno pridobila skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala v Sloveniji in tujini.  

 

Tretje dokapitalizacija zajema pretvorbo terjatev finančnih institucij, ki so bile upnice družbe na dan 20. skupščine, v delnice Gorenja. Družba si prizadeva, da bi v okviru te dokapitalizacije osnovni kapital povečalo do višine, ki je bila določena s sklepom skupščine (9.681.964,61 EUR oziroma 2.320.186 novo izdanih delnic).