Arhiv novic

Ponedeljek, 14. julij 2014, Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Dne 11.7.2014 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2014/31489, z dne 11.7.2014. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 92.240.139,36 EUR na 97.728.229,83 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 22.104.427 na 23.419.593 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Postopki za izdajo in registracijo novih delnic na Ljubljanski in Varšavski borzi so v teku.