Arhiv novic

Ponedeljek, 14. julij 2014, Velenje, Dunaj

Gorenje in banka VTB sklenila posojilno pogodbo

Gorenje je z banko VTB Bank (Austria) AG sklenilo petletno dolgoročno nadomestitveno posojilo v znesku 72 milijonov evrov, s katerim izboljšuje strukturo ročnosti finančnih virov in krepi finančno stabilnost.

Gorenje je posojilno pogodbo sklenilo z avstrijsko vejo ruske bančne skupine VTB Bank. VTB Bank (Austria) AG je tradicionalna poslovna banka, katere konsolidirana sredstva znašajo 10,3 milijarde evrov, lastna sredstva pa 1,37 milijarde evrov. Specializirana je za financiranje trgovske dejavnosti in projektov v Rusiji in državah CIS ter za storitve na področju plačilnega prometa in investicij. Je ena največjih tujih bank v Avstriji.

Novo posojilo ne povečuje zadolženosti Gorenja, se bo pa zaradi njega struktura ročnosti izboljšala. Hkrati z izboljšanjem strukture ročnosti posojil Gorenje nadaljuje z aktivnostmi za znižanje zadolženosti. Cilj za letošnje leto je čisto zadolženost znižati za 25 milijonov evrov. Ob načrtovanem dobičku iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 93,7 milijona evrov naj bi se razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA do konca letošnjega leta zmanjšalo na 3,6.