Arhiv novic

Sreda, 16. julij 2014, Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d.d., je dne 16.7.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-5/2014-5 z dne 15.7.2014 o potrditvi prospekta za uvrstitev 1.005.020 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu. Delnice bodo uvrščene tudi na Varšavsko borzo.