Arhiv novic

Ponedeljek, 21. julij 2014, Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta 18.7.2014

Dne 21.7.2014 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2014/32359, z dne 18.7.2014. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 97.728.229,83 EUR na 101.922.103,97 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 23.419.593 na 24.424.613 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Postopki za izdajo in registracijo novih delnic na Ljubljanski in Varšavski borzi so v teku.