Arhiv novic

Četrtek, 31. julij 2014, Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico 31.7.2014

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23.8.2013, za 1.315.166 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 22.104.427 delnic na 23.419.593 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 23.419.593. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,5180 %.