Arhiv novic

Četrtek, 21. avgust 2014, Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2014

Skupina Gorenje ob polletju z višjimi prihodki in 3,1 milijona evrov dobička

Po pozitivnem prvem četrtletju leta, ko je Skupina Gorenje izkazala dobiček v višini enega milijona evrov, je tudi drugo četrtletje zaključila z dobičkom in sicer v višini 2,1 milijona evrov. Letošnje prvo polletje je tako Gorenje sklenilo s 3,1 milijona evrov dobička, kar je v skladu z načrtom. Izboljšanje poslovanja v primerjavi s prvo polovico leta lani je rezultat uspešnega prestrukturiranja ter boljše prodaje. Prihodki od prodaje so dosegli 600,7 milijona evrov in so za 1,8 % višji od prihodkov, ki jih je Skupina Gorenje dosegla v prvi polovici leta lani. Najvišjo rast prihodkov je dosegla v Nemčiji, Rusiji, Bolgariji, Romuniji, Veliki Britaniji, Severni Ameriki ter na Češkem in Slovaškem.

Gorenje prodalo več gospodinjskih aparatov v Nemčiji, Rusiji, na Češkem, vendar tudi v Severni Ameriki  

Skupina Gorenje je v prvi polovici leta med drugim več prihodkov s prodajo aparatov za dom ustvarila v Nemčiji, Rusiji, Romuniji, Bolgariji in Veliki Britaniji ter na Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Še posebej močno, 24,3-odstotno, rast prihodkov je zabeležila na trgih izven Evrope, in sicer v Severni Ameriki, kjer od 1. aprila dalje pri distribuciji aparatov Asko sodeluje s prestižnim proizvajalcem hladilnikov in kuhalnih aparatov SubZero, v Avstraliji s prodajo pod znamko Asko in na Daljnem Vzhodu.

Poleg tega je izboljšala tudi produktno strukturo prodaje in prodala za 2,6 % več premijskih aparatov, tako da so ti v strukturi prihodkov osrednje dejavnosti predstavljali 16,9 % vseh prihodkov. Strateški cilj Skupine je delež teh aparatov povečati na 25 % v strukturi prodaje do leta 2018.

S prodajo izdelkov za dom v prvi polovici leta je tako ustvarila 505,5 milijona evrov prihodkov, kar je 0,6 % več kot v primerljivem obdobju lani. Ob izločitvi negativnega vpliva tečajnih razlik je bila rast prihodkov v osrednji dejavnosti 4,2-odstotna. Na trgih, kjer so bil spremembe valutnih tečajev najbolj neugodne, je Skupina izvedla selektiven dvig cen v lokalnih valutah, kar bo ublažilo pritisk na prispevek za kritje/ maržo v tretjem četrtletju.

V Ukrajini je Skupina v prvi polovici leta zaradi zaostrene politično-gospodarske situacije utrpela padec prodaje, vendar je uspela poslovanje na trgu prilagoditi nastalim razmeram in ohraniti tržni položaj. Nižjo prodajo je zabeležila še v Skandinaviji, kjer poteka konsolidacija distribucije in z njo povezan pritisk na nižanje cen, Franciji in Kazahstanu. Padec prodaje na teh trgih je večinoma uspela nadomestiti z višjo prodajo drugod.

Rast prihodkov je Skupina ustvarila tudi na poslovnem področju Portfeljske naložbe (+8,5 %), kjer je z boljšo prodajo medicinske opreme, metalurških izdelkov in na področjih strojegradnje, orodjarstva in ekologije dosegla 95,2 milijona evrov prihodkov oz. 15,8 % vseh prihodkov Skupine v prvi polovici letošnjega leta.

Prestrukturiranje in boljša prodaja izboljšali dobičkonosnost

Dobičkonosnost poslovanja Skupine Gorenje se je v prvi polovici letošnjega leta glede na prvo polletje lani izboljšala, kar je predvsem rezultat prestrukturiranja ter boljše strukture prodaje in višjih prihodkov. Zaradi selitve proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev iz Švedske v Slovenijo, samostojnih hladilno-zamrzovalnih aparatov iz Slovenije v Srbijo ter kuhalnih aparatov iz Finske na Češko ter deloma zaradi prestrukturiranja prodajne mreže je Skupina v prvi polovici letošnjega leta imela za 10,5 % oz. 13,1 milijona evrov nižje stroške dela kot v primerljivem obdobju lani. Poleg tega je bilo Gorenje v prvi polovici leta uspešnejše pri obvladovanju nakupnih cen surovin in materiala kot lani.

Omenjeno je pripomoglo k izboljšanju poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 21,9 milijona evrov in je bil za 40,8 % višji kot v prvi polovici leta lani. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 43,1 milijona evrov je bil v primerjavi z lanskoletnim EBITDA boljši za 17,2%.  

Prvo polovico leta je Skupina Gorenje sklenila z 3,1 milijona evrov dobička, kar je skladno z načrtom. Glede na prvo polletje lani, ko je Skupina izkazala 7,8 milijona evrov izgube, je čisti poslovni izid izboljšala za 10,9 milijona evrov.

Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Razvoj poslovanja v prvi polovici letošnjega leta potrjuje Gorenjevo usmerjenost v dobičkonosno poslovanje. Kljub še vedno zahtevnim razmeram na trgih, ki so bile ponekod zaradi izrednih okoliščin celo slabše od napovedanih, smo dosegli rast in povečali prodajo aparatov v višjih cenovnih razredih. Nadaljujemo z aktivnostmi za povečanje prodaje, uvajanjem novih, inovativnih produktov na trge, razvojem premijske blagovne znamke Asko v globalno znamko in izboljšanjem finančne stabilnosti. Zaradi velikega pomena Rusije in Ukrajine za poslovanje Skupine Gorenje razvoj dogodkov na obeh trgih pozorno spremljamo.«

Ob polletju tudi z nižjo zadolženostjo  

Skupina Gorenje je v prvi polovici leta znižala bruto zadolženost za 24,2 milijona evrov na 432,1 milijona evrov, neto zadolženost pa za 27 milijonov evrov na 404,6 milijona evrov.

Pogled naprej

V drugi polovici leta ostajajo razmere na evropskih trgih zahtevne, pri čemer bi največji vpliv na prihodnje poslovanje Skupine Gorenje lahko imelo nadaljnje zaostrovanje krize v Ukrajini in ohlajanje gospodarstva v Rusiji. Razmere na obeh trgih so v tem trenutku izredno nepredvidljive.  

V Skupini nadaljujejo z zastavljenimi aktivnostmi za povečanje prodaje in izboljšanje prodajne strukture, z razvojem premijske znamke Asko, optimiranjem stroškov, ki vključuje tudi zmanjševanje kompleksnosti in uvedbo vitke organizacije ter z zniževanjem zadolženosti.

Nova generacija pečic najpomembnejša razvojna novost letošnjega leta

Skupina Gorenje je tudi v prvi polovici letošnjega leta svojo ponudbo aparatov dopolnila z  novostmi ter povečala investicije v razvoj za 0,5 o.t. na 2,9 % prihodkov osrednje dejavnosti izdelki za dom. Za vse investicije skupaj je Skupina v prvi polovici leta namenila 23 milijonov evrov.

Najpomembnejša razvojna novost letošnjega leta je nova generacija pečic v višjih cenovnih razredih, ki so jih v Skupini Gorenje že začeli uvajati na trge. Kupcem so v prvi polovici leta predstavili še ekskluzivno linijo kuhinjskih aparatov Pro SeriesTM, s katerimi razširja ponudbo znamke Asko, ki je bila doslej poznana predvsem po pralnih, sušilnih in pomivalnih strojih, ter samostojne hladilno-zamrzovalne aparate širine 60 cm in višine 2 m.