Arhiv novic

Ponedeljek, 25. avgust 2014, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi – 25.8.2014

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 22.8.2014 smo od družbe Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 1.005.020 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., v okviru tretjega kroga dokapitalizacije, ki jih je v celoti prevzela družba IFC, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 18.8.2014 zmanjšal s 5,0446 % na 4,8370 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d. Hkrati obveščamo javnost, da se je s 13.8.2014 delež družbe IFC v družbi Gorenje, d.d., povečal s 8,0141 % na 11,7991 %.