Arhiv novic

Petek, 29. avgust 2014, Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico - 29.8.2014

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23.8.2013, za 1.005.020 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 23.419.593 delnic na 24.424.613 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 24.424.613. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,4967 %.