Arhiv novic

Torek, 9. september 2014, Velenje

Gorenje preučuje možnost izdaje obveznic

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje,  (v nadaljevanju: GORENJE, d.d.), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da družba GORENJE, d.d., v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za izdajo obveznic  pri čemer bo odločitev izdajatelja o dejanski izdaji obveznic, obliki obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Za organizacijo srečanj z investitorji je družba GORENJE, d.d. pooblastila družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana in NOVA KBM d.d. Srečanjem bo lahko sledila izdaja obveznic.