Arhiv novic

Četrtek, 23. oktober 2014, Velenje

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d.d., je dne 23.10.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-8/2014-3 z dne 23.10.2014 o potrditvi prospekta za uvrstitev 73.000 obveznic na ime GV01 v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev obveznic GV01 v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.