Arhiv novic

Sreda, 15. oktober 2014, Velenje, Brdo pri Kranju

Gorenje med ambasadorji korporativne integritete

Gorenje med ambasadorji korporativne integritete

Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki je potekal 14. oktobra 2014, je Gorenje s podpisom dokumenta Slovenske smernice korporativne integritete pristopilo v krog ambasadorjev korporativne integritete. Poleg Gorenja je dokument podpisalo še 27 drugih slovenskih družb: NLB, Lek, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Intereuropa, Kolektor Group, SKB, Domel Holding, Siemens, Pozavarovalnice Sava, Zavarovalnica Maribor, Luka Koper, ELES, Studio Moderna, RIKO, PricewaterhouseCoopers, Trimo, SID Banka, Elektro Maribor, BTC, InterEnergo, Steklarna Hrastnik, Vzajemna, Elektro Gorenjska in Actual I.T.

Družbe so se s podpisom zavezale k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju ter širitvi zavedanja o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je ob podpisu dejal: »V Gorenju smo si vedno prizadevali spoštovati in izvajati najvišje standarde korporativnega upravljanja. Z željo, da ga nadgradimo, smo skupaj z nadzornim svetom ob koncu leta 2011 sprejeli Kodeks ravnanja (Code of Conduct), ki temelji na sprejetih smernicah korporacije IFC, hkrati pa povzema večino določb kot jih vsebuje dokument, ki smo ga podpisali danes. Zato podpiramo in pozdravljamo podpis Slovenskih smernic korporativne integritete. Prepričan sem, da bomo skupaj z ostalimi podpisniki – ambasadorji smernic pripomogli k večjemu ugledu slovenskih družb. Čim večja transparentnost poslovanja, spoštovanje korporativne integritete, predvsem pa nenehna zavzetost k izboljševanju poslovanja na vseh ravneh so zahteve, ki jih mora izpolnjevati vsaka družba, če želi biti uspešna na dolgi rok.« 

Pobudo za pripravo smernic je podala ljubljanska Ekonomska fakulteta, ki je h pripravi dokumenta pritegnila še Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije. Pokroviteljstvo pobude za pripravo smernic je prevzel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.  

Dokument slovenskih smernic korporativne integritete je nastal na podlagi smernic OECD o notranji kontroli, etiki in skladnosti poslovanja (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance). Gospodarskim družbam v Sloveniji ponuja nabor usmeritev, kaj naj obsegajo njihovi lastni ukrepi in dejavnosti v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje. 

Pred meseci je zaživel tudi portal »Slovenska korporativna integriteta«, kjer se na enem mestu zbirajo številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o dogodkih in izobraževanjih na temo korporativne integritete.