Arhiv novic

Petek, 19. december 2014, Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV02

Družba Gorenje, d.d., je v petek, 19.12.2014 izplačala imetnike 9-mesečnih komercialnih zapisov, ki so bili izdani 25.3.2014, v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov.

Na dan 19.12.2014 so v izplačilo zapadli 9-mesečni komercialni zapisi z oznako GRV02, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 25.3.2014, v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov in z obrestno mero 4,00 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bilo sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.