Arhiv novic

Četrtek, 26. februar 2015, Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg-GRV03

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV03 nosijo 2,20-odstotno obrestno mero, skupna nominalna vrednost izdaje v prvem krogu vpisa pa znaša 27 milijonov EUR. Komercialne zapise bo mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa od 2.3.2015 do 1.12.2015 do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 30 milijonov evrov.

Gorenje, d.d., je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov, možnosti vpisa v drugem krogu vpisa ter njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.