Arhiv novic

Sreda, 10. junij 2015, Velenje

Nasprotni predlog sklepov 22. skupščine

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 22. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 3. 7. 2015, ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je dne 2. 6. 2015 prejela nasprotni predlog delničarja Marka Grobelnika k predlogu pod 2. (sklep 2.1.) točko dnevnega reda “Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička”.