Arhiv novic

Petek, 3. julij 2015, Velenje

Obvestilo o sklepih 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Upravi Gorenja razrešnica za 2014, delničarjem dividende 

Danes je potekala 22. skupščina delničarjev Gorenja, d. d., na kateri so bili prisotni predstavniki 50,09 odstotkov kapitala s pravico glasovanja. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter podprli predlog uprave, da se bilančni dobiček za leto 2014 v višini 4.219.490,55 evrov razdeli tako, da se 1.458.198,12 evra nameni za dividende, 2.761.292,43 evra pa ostane nerazporejenih. Tako bo Gorenje letos izplačalo dividende v višini 0,06 evra bruto na delnico.

Predsednik uprave, Franjo Bobinac, se je v predstavitvi delničarjem poleg leta 2014 dotaknil tudi aktualnega poslovanja. Prodaja Gorenja je v prvih mesecih leta 2015 upadla predvsem zaradi razmer v Rusiji in Ukrajini, kjer je trg padel za skoraj 50 odstotkov. Dobra prodaja v Centralni in Vzhodni Evropi, Avstraliji in Beneluksu tega izpada ni mogla v celoti kompenzirati.

Rusija počasi okreva in v Gorenju ocenjujejo, da bo v drugi polovici leta prodaja močnejša in tudi v skladu načrtovano letno dinamiko; za tretji in četrti kvartal namreč že prihaja več naročil tudi za Rusijo in Nemčijo, Gorenjeva največja trga. To pripisujejo tudi lansiranju novih kuhalnih aparatov in dizajnske linije kuhinjskih aparatov, razvite v sodelovanju z globalno slavnim oblikovalcem. V celoti bo izpad prodaje verjetno težko nadomestiti, vsekakor pa Gorenje ne bo izgubljalo tržnih deležev, ampak jih bo marsikje celo povečalo.

Že v drugem četrtletju je Gorenje tudi prilagodilo proizvodnjo dejanskim odpremam in tako znižalo zaloge. 136 delavcev je napotilo na čakanje na delo doma in s tem delno prilagodilo stroške dela dejanskemu obsegu proizvodnje v Sloveniji. Z rastjo naročil so se delavci postopoma vračali na delo, glavnina pa s 1. julijem. Zaradi velikega obsega naročil v prihodnjih mesecih je Gorenje začasno zaposlilo dodatnih 171 delavcev.

Z vidika doseganja ciljev v letu 2015 ostajajo poleg prodajnih gibanj v Rusiji in Ukrajini največja neznanka tečajne razlike oz. njihov potencialni negativni vpliv. Predvsem bo rezultat v veliki meri povezan z razmerjem rublja proti evru. Obdobni rezultati prvega polletja bodo sicer objavljeni po obravnavi nadzornega sveta 21. avgusta 2015.