Arhiv novic

Petek, 21. avgust 2015, Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2015

Komentar uprave na rezultate poslovanja Skupine Gorenje v drugem četrtletju in pogled v drugo polovico leta 2015

Po težkem začetku leta vse od maja trend rasti prodaje, julij pa prodajno že nad lanskim.

Pričakovana dobra prodaja v drugi polovici leta. Načrtovani letni prihodki bodo predvidoma doseženi. Rezultate krojijo predvsem valutni tečaji ter razmere v Rusiji in Ukrajini. Na sejmu IFA svetovna premiera kolekcije Gorenje by Starck.

Po izjemno težkem začetku leta smo v Skupini Gorenje v drugem četrtletju ustvarili malo manj kot 290 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobrih osem odstotkov več kot v prvem četrtletju 2015. Hiter odziv na poslabšane makroekonomske razmere v Rusiji in Ukrajini ter intenzivne trženjske aktivnosti na drugih trgih so v maju in juniju že prinesli prodajno okrevanje. V juliju je bil obseg prodaje nad lanskoletnim, trenutna ocena prodaje za drugo polovico leta pa kaže, da bodo celoletni prihodki na načrtovani ravni.

Od maja trend rasti prodaje

Prihodki osnovne dejavnosti Dom so v drugem četrtletju leta 2015 dosegli 248,8 milijona evrov ali 11 odstotkov več kot v prvem četrtletju. V Zahodni Evropi smo dosegli rast prodaje v Beneluksu, predvsem na Nizozemskem, manj pa smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Veliki Britaniji. Hkrati s cenovnim repozicioniranjem smo v Nemčiji maja pričeli z izrazitejšo promocijsko prodajo. Na trgih Skandinavije smo v juniju že beležili okrevanje prodaje, predvsem pri premijski blagovni znamki Asko.

V Vzhodni Evropi je prodaja rasla, in sicer na naslednjih trgih: Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Bolgarija in Romunija. Glavni razlog za nižje prihodke glede na drugo četrtletje lani je upad prodaje v Rusiji in Ukrajini. Glede na poslabšane makroekonomske razmere in spremenljivost tečaja ruskega rublja smo v drugem četrtletju leta sprejeli aktivnosti, ki so v maju in juniju že prinesle prodajno okrevanje, izrazitejše pa bo v drugi polovici leta. Gospodarska in politična zaostrovanja v Ukrajini so v prvem polletju negativno vplivala na poslovno aktivnost Gorenja na tem trgu. Ker ne pričakujemo kratkoročnega okrevanja, smo sprejeli ukrepe, s katerimi težkim razmeram prilagajamo stroške prodajne organizacije, in sicer v obsegu, ki nam omogoča ohranjanje tržnih deležev na tem zahtevnem tržišču.

Pomembno smo rastli v Avstraliji, kjer smo pričeli poleg premijske blagovne znamke Asko tržiti tudi blagovno znamko Gorenje. Okrepili smo tudi prodajo znamke Asko v Aziji in prodajo industrijskim partnerjem.

Povečujemo delež prodaje inovativnih in premijskih aparatov

Z usmerjenostjo na prodajo inovativnih in premijskih aparatov izboljšujemo izdelčno prodajno strukturo na področju Dom. V strukturi prodaje se je delež inovativnih aparatov povečal na 7,8 odstotkov in delež premijskih aparatov na 16,6 odstotkov, tako da oba segmenta skupaj predstavljata že skoraj četrtino vse prodaje Skupine Gorenje.

Nadaljevali smo tudi z intenzivnimi aktivnostmi na področju razvoja gospodinjskih aparatov. V prvem polletju smo povečali vlaganja v razvoj na 2,9 odstotka prihodkov Skupine. Na večini trgov smo predstavili novo generacijo vgradnih pečic pod blagovno znamko Gorenje, za jesen pa pripravljamo lansiranje nove linije kuhalnih aparatov najvišjega cenovnega razreda Magna in nove linije Gorenje Infinity.

V začetku septembra bomo na največjem sejmu zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA predstavili najnovejše aparate blagovnih znamk Gorenje in Asko, ki jih odlikujejo pametna tehnologija in premišljen dizajn. Vrhunec v Berlinu pa bo svetovna premiera nove dizajnske kolekcije aparatov Gorenje by Starck, ki je nastala v sodelovanju s svetovno znanim oblikovalcem Philippom Starckom.

Ekonomika poslovanja pod pritiskom razmer v Rusiji in Ukrajini

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v drugem četrtletju leta 2015 znašal slabih 18 milijonov evrov ali 13,4 odstotkov več glede na prvo četrtletje, dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,3 milijona evrov pa predstavlja 41-odstotno rast glede na prvo četrtletje. Izguba Skupine Gorenje v drugem četrtletju v višini -4,8 milijona evrov je v pretežni meri posledica nižje prodaje in izpada marže v Rusiji in Ukrajini ter negativnih tečajnih razlik, povezanih z rubljem.

Stroške materiala in storitev smo zniževali z optimiranjem stroškov materiala v neposredni proizvodnji in komponentami iz nizko cenovnih držav. Prihranki na tem področju bi bili še večji, če ne bi prišlo do krepitve vrednosti evra napram dolarju. Stroški storitev so bili nižji za 7,1 odstotka ali 7,3 milijona evrov, stroški dela pa za 0,8 odstotka ali 0,9 milijona evrov. V sodelovanju s socialnimi partnerji smo število zaposlenih v proizvodnji v Sloveniji prilagajali dejanskim potrebam, vendar stroškov dela zaradi toge delovno pravne zakonodaje in socialnega sporazuma v Sloveniji na tako kratek rok nismo mogli povsem prilagoditi nižjim prihodkom. Ukrep začasnega čakanja na domu, ki smo ga uvedli v začetku drugega četrtletja, smo ob koncu le-tega že opustili. Za izpolnitev povečanih naročil za tretje četrtletje pa v proizvodnji še dodatno zaposlujemo.

Pod pritiskom zahtevnih razmer v Rusiji in Ukrajini ter skladno z običajno, sezonsko pogojeno dinamiko smo v drugem četrtletju leta ustvarili negativen denarni tok. Za drugo polovico leta v luči optimističnih napovedi pričakujemo pozitiven denarni tok in zniževanje neto dolga. Z aktivnim upravljanjem obratnega kapitala smo že ob polletju naložbe v čisti obratni kapital znižali za 20,4 milijona evrov glede na enako obdobje preteklega leta, predvsem z nadaljevanjem zniževanja zalog in zmanjševanja kompleksnosti izdelčne game pa bomo dodatno zniževali neto zadolženost Skupine.

Optimistične prodajne napovedi za drugo polovico leta

Intenzivne trženjske aktivnosti se že od maja odražajo v rasti prodaje, ki je julija prvič presegla lanskoletno. V tretjem četrtletju načrtujemo izboljšanje prodaje v Zahodni Evropi, predvsem Nemčiji in Skandinaviji. Pomembno rast pričakujemo v Rusiji, kjer so trenutne napovedi prodaje skoraj na ravni tretjega četrtletja 2014. Ostali trgi Vzhodne Evrope, z izjemo Ukrajine, bodo ohranili dobro dinamiko rasti iz prve polovice leta. Rast pričakujemo tudi na trgih izven Evrope, tako premijske blagovne znamke Asko kot blagovne znamke Gorenje ter prodaje industrijskim partnerjem.

Glede na prejeta naročila ocenjujemo, da bodo prihodki v tretjem četrtletju zrasli za več kot tri odstotke glede na primerljivo obdobje lanskega leta in več kot deset odstotkov glede na prihodke drugega četrtletja. V tretjem četrtletju pričakujemo tudi nadaljnje izboljšanje izdelčne strukture prodaje in nadaljnjo rast prodaje premijske blagovne znamke Asko. Več naročil pomeni večjo zasedenost proizvodnih kapacitet, kar ima pozitiven vpliv na razvoj gibanja poslovne dobičkonosnosti (EBITDA in EBIT) Skupine.

Ocenjujemo, da bo z realizacijo napovedane prodaje za tretje četrtletje obseg prodaje v prvih devetih mesecih letošnjega leta v skladu s predvideno dinamiko in da bomo do konca leta dosegli načrtovane prihodke za leto 2015. Na čisti poslovni izid Skupine Gorenje celotnega leta 2015 pa bodo še naprej v največji meri vplivale razmere v Rusiji in Ukrajini ter s tem povezani tečajni učinki.