Arhiv novic

Torek, 15. december 2015, Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi - 15.12.2015

Dne 14. 12. 2015 smo od družbe Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, Kadomacity 571-8501, Osaka, Japonska, prejeli obvestilo, da je na dan 11. 12. 2015 pridobila 303.478 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s tem se je delež glasovalnih pravic družbe povečal s 9,499 % (2.320.186) na 10,742 % (2.623.664) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Skupini Gorenje in Panasonic uspešno sodelujeta na več poslovnih področjih. Prvotni lastniški delež je Skupina Panasonic pridobila ob sklenitvi dolgoročnega strateškega partnerstva s Skupino Gorenje v letu 2013 in se hkrati zavezala, da svojega deleža ne bo povečala nad 13 odstotkov v obdobju petih letih brez predhodnega pisnega soglasja Gorenjeve uprave in nadzornega sveta. Skupini sta sicer uspešno medsebojno poslovno sodelovanje julija letos razširili še na nova poslovna področja.