Arhiv novic

Petek, 18. december 2015, Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV03

Družba Gorenje, d.d., je v petek, 18. 12. 2015 izplačala imetnike 10-mesečnih komercialnih zapisov, ki so bili izdani 20. 2. 2015, v skupni nominalni vrednosti 29,1 milijona evrov.

Na dan 18. 12. 2015 so v izplačilo zapadli 10-mesečni komercialni zapisi z oznako GRV03, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 20. 2. 2015, v skupni nominalni vrednosti 29,1 milijonov evrov in z obrestno mero 2,20 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bilo sezonsko financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev kratkoročnih virov dolžniškega financiranja.