Arhiv novic

Ponedeljek, 18. januar 2016, Velenje

Gorenje načrtuje četrto izdajo komercialnih zapisov

Gorenje, d.d., načrtuje četrto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti do 30 milijonov evrov, z datumom začetka obrestovanja 3. 2. 2016 in datumom zapadlosti 22. 12. 2016.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila danes, 18. 1. 2016.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja NLB d.d.