Arhiv novic

Četrtek, 18. februar 2016, Velenje

Gorenje Create Academy za razvoj inovativnih izdelkov povezuje gospodarstvo in univerze

Gorenje Create Academy za razvoj inovativnih izdelkov povezuje gospodarstvo in univerze

V Skupini Gorenje so podelili diplome prvi generaciji diplomantov Gorenje Create Academy - Gorenjeve akademije za razvoj novega izdelka. Gre za edinstven mednarodni izobraževalni program, ki je del Korporativne univerze Gorenja, z njim pa spodbujajo inovativnost v podjetju in nadgrajujejo znanja pri razvoju novih izdelkov. Pri tem so se v Skupini Gorenje povezali s priznanimi univerzami v Ljubljani, na Nizozemskem in Švedskem.

Program Gorenje Create Academy (GCA) so v Skupini Gorenje uvedli lani v okviru lastne Korporativne univerze Gorenja. Da bi družba v ustvarjalnem procesu, ki vodi do novih, inovativnih izdelkov, zagotovila najnovejša teoretična in praktična znanja, so združili moči s tremi priznanimi univerzami: nizozemsko Tehniško univerzo v Delftu, Tehniško univerzo Chalmers s Švedske ter Univerzo v Ljubljani. Gorenje jim prek tovrstnega sodelovanja omogoča vpogled v konkretne izzive pri poslovanju mednarodne korporacije na svetovnih trgih v zreli panogi gospodinjskih aparatov. 

V Gorenje Create Academy vključujejo sodelavce s področij razvoja, oblikovanja, produktnega vodenja, vodenja blagovnih skupin, prodaje, nabave, kakovosti, proizvodnje ter vse druge, ki sodelujejo v procesu ustvarjanja novega izdelka v Skupini Gorenje. Vsebina programa je razdeljena na štiri vsebinske sklope in sledi strukturi inovacijskega lijaka ter omogoča pridobivanje najnovejšega znanja s področij uspešnega razvoja in lansiranja novih izdelkov na trge.

Izobraževanje pomemben del strategije Skupine Gorenje

V Gorenju prek svojih strateških dokumentov že 25 let razvijajo sistem izobraževanja, saj se zavedajo ključnega pomena dobro izobraženih, visoko usposobljenih strokovnih kadrov za razvoj, rast in ohranjanje konkurenčnosti v zahtevnem in nepredvidljivem mednarodnem poslovnem okolju, v katerem delujejo. Vlaganje v zaposlene in razvoj kadrov tudi v novi strategiji Skupine za obdobje 2016-2020 ostajata med pomembnimi poslovnimi platformami Skupine za doseganje dolgoročnih strateških ciljev.

»Danes se svet okrog nas spreminja hitreje kot kadarkoli prej, spreminja pa se tudi Gorenje. Postali smo mednarodni v več ozirih: osvajamo nove trge zunaj Evrope, poleg mednarodnih proizvodnih zmogljivosti smo v štirih državah odprli tudi kompetenčne centre za raziskave in razvoj, v tujini je zaposlenih okrog 40 odstotkov naših sodelavcev, v Skupini Gorenje pa imamo sodelavce 42 različnih nacionalnosti. Imamo ambiciozne cilje. Vse to zahteva korak naprej. Zagotoviti moramo, da korporacijska kultura prežema delovanje v celotni Skupini in da se znanje naših zaposlenih enakomerno krepi. S programom Gorenje Create Academy postavljamo ne le nov mejnik v internem izobraževanju, temveč predvsem trdne temelje za doseganje sedanjih in prihodnjih strateških ciljev,« je dejal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik je poudaril, da je sodelovanje pri Gorenje Create Academy dragoceno tudi za univerzo, ki si prizadeva, da nastajajoče znanje čim hitreje po različnih poteh pride do uporabnikov, da pride do uporabnih idej in tudi njihove komercializacije. »Projekt Gorenje Create Academy v veliki meri prispeva k temu, da tudi mi gremo po tej poti. Zgledujoč se po dobrih univerzah po svetu trdimo, da je to tisto, kar moramo delati, če hočemo, da tudi javna univerza služi namenu, za katerega je vzpostavljena: da služi svojemu okolju in tudi industrijskim in drugim organizacijam.« Svetlik je še dejal, da gre za kroženje znanja med akademsko in poslovno sfero na mednarodni ravni, kar je za univerzo zelo pomembno. »Ne le korporacije kot je Gorenje, tudi univerze morajo danes stopati v mednarodni prostor, zato je bila ta izkušnja tudi s tega vidika za nas zelo dragocena.«

Izobraževanje v Skupini Gorenje poteka skozi vso kariero

Lani se je v družbi izobraževalo 76 odstotkov vseh zaposlenih, v Skupini Gorenje pa za izobraževanje vsako leto povprečno namenimo okrog milijon evrov.

Hitra odzivnost, odprtost do sprememb ter sposobnost prilagajanja omogočata družbi nadaljnjo rast, konkurenčnost ter trajnostni razvoj. S skrbno pripravljenimi in izvedenimi vsebinami izobraževanja in usposabljanja zaposlenih pa podpiramo prizadevanja podjetij Skupine Gorenje po doseganju poslovne odličnosti.